Våre tjenester


Vi leverer tjenester inne tre områder – Næringsutvikling, klyngeutvikling og forretningsutvikling.

Vi legger vekt på at vårt arbeid skal karakteriseres som følger:

  • Målrettet – vi ønsker å finne den beste vei frem mot målet for et oppdrag
  • Involvering – Vi legger vekt på involvering fra oppdragsgiver for å skape forankring og best mulig utgangspunkt for implementering
  • Kvalitet – Våre tjenester skal være av høy kvalitet og vi benytter ISO 9001-2008 som en rettesnor for vårt arbeid
  • Nytenkende – Vi skal bidra til at et oppdrag kan gå opp nye og kreative spor