Forretningsutvikling


Vi bistår med å utvikle ideer til levedyktige muligheter og vi legger til rette for gode prosesser mellom de relevante aktører for å få frem de beste konseptene. Vi bistår i arbeidet med å gjøre veien fra intensjon til handling målrettet og konstruktiv.

Ideutvikling og nyskapning

Vi tilrettelegger prosesser for idéutvikling og idéformidling, vi bistår med å utvikle prosjektskisser og prosjektplaner og vi bistår også med å presentasjonen av slike muligheter samt bidrar til å gjennomføre presentasjons- og diskusjonsarrangementer.

Vi bistår med utforming av søknader om ekstern prosjektfinansiering gjennom det offentlige virkemiddelapparatet. Vi har spesiell erfaring med innovasjonskontrakter samt EU prosjekter.

Forretningsutvikling

Vi bistår med utviklingen av levedyktige virksomheter. Vi kan blant annet ta lederrollen i prosjekter fra start til slutt og vi bygger dette på lang erfaring med utvikling og kommersialisering av nye virksomheter.

 

Noen referanseprosjekter, idútvikling og nyskapning

IFU-prosjektskisse for offshore substasjon. Aibel er en stor leverandør av installasjoner til olje- og gass industrien med et verft som er lokalisert i Haugesund. Selskapet er nå i et nytt og voksende marked for konstruksjoner til offshore vindparker. Selskapet vant i 2011 en kontrakt for bygging av en substasjon. Vi bidro i en tidlig fase med å undersøke muligheten for å utvikle dette som et IFU-prosjekt. Oppdragsgiver: Aibel AS

Prosjektskisse for produksjon av biodrivstoff. N-Diesel er et lokalt selskap i Egersund som arbeidet med realisering av planer om å bygge et produksjonsanlegg for bio-drivstoff. Anlegget skulle baseres på en fremtidsrettet 2. generasjons produksjonsteknologi. Vi bisto i en tidlig fase med å sette sammen et mulig IFU-prosjekt for et slikt produksjonsanlegg. Oppdragsgiver: N-Diesel AS

Hydrogensatsning i Rogaland. Det har siden 2004 vært en regional satsning for å etablere en infrastruktur for hydrogen. Prosjektet HyNor Knutepunkt Stavanger fase 2 var et prosjekt som ble støttet av Norges Forskningsråd for å etablere hydrogenproduksjon og introduksjon av hydrogen som drivstoff i havnerelaterte aktiviteter i Risavika. Vi bistod med prosjektledelse. Oppdragsgiver: Rogaland Fylkeskommune / partnerskap

Noen referanseprosjekter, forretningsutvikling:

Utvikling av Familybikes. Familybikes er et innovasjonsselskap som utviklet en anordning som kan feste en barnesykkel til en voksen sykkel. Anordningen skulle være sikker, gi barnet en realistisk sykkelopplevelse og føre til raskere innlæring av sykkelferdigheter. Vi bisto med markedsundersøkelser og utvikling av leverandørstrategi. Oppdragsgiver: Familybikes AS